ZAPISZ SIĘ DO
TAKPOPROSZE.PL
ABY OTRZYMYWAĆ
EKSKLUZYWNE OFERTY
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

ZAPISZ SIĘ DO
TAKPOPROSZE.PL
ABY OTRZYMYWAĆ
EKSKLUZYWNE OFERTY
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

ZAPISZ SIĘ DO
TAKPOPROSZE.PL
ABY OTRZYMYWAĆ
EKSKLUZYWNE OFERTY
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

ZAPISZ SIĘ DO
TAKPOPROSZE.PL
ABY OTRZYMYWAĆ
EKSKLUZYWNE OFERTY
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

ZAPISZ SIĘ DO
TAKPOPROSZE.PL
ABY OTRZYMYWAĆ
EKSKLUZYWNE OFERTY
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

Forumularz HOME

Zapisz się


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dialogix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerwonego Krzyża 6/17,
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się elektronicznie na adres: biuro@dialogix.pl
  3. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
  4. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi Dialogix Sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy.
  5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  7. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego profilowania,
  8. Twoje dane nie będą udostępniane poza obszar EOG,